AKCIA ! DOPRAVA ZDARMA PRE OBJEDNÁVKY S OSOBNÝM ODBEROM !

Spôsob doručenia

 

1. OSOBNÝ ODBER

 • Tovar bude rezervovaný na vybranej predajni, po pripravení vás kontaktujeme
 • Spracovanie a pripravenie objednávky k odberu potvrdíme SMS a emailom
 • Poplatok za objednanie na predajňu pri kúpe 1 produktu je 2,99€. Pri kúpe 2 produktov 1,99€.
  Pri kúpe 3 a viac produktov je osobný odber ZADARMO
 • Doprava zdarma pre objednávky s osobným odberom

2. KURIÉROM

 • Doručenie do 24-48 hod. od naskladnenia (poistenie + opakované doručenie bez príplatku)
 • Adresa doručenia môže byť rozdielna ako fakturačná, tovar je možné doručiť aj do zamestnania
  resp. prevzatie je možné aj inou osobou ak nebudete zastihnuteľný v štandardnom čase doručovania (9:00-16:00)
 • Prepravné náklady kuriérom po celej SR sú pri kúpe 1 produktu 2,99 € s DPH, pri kúpe 2 produktov 1,99 € s DPHpri kúpe 3 produktov ZDARMA
 • Dobierkový príplatok v prípade platby kuriérovi pri prevzatí tovaru 1,00 € s DPH
 • Spracovanie a expedovanie objednávky potvrdíme SMS a emailom 

 

Nákup na splátky

 

1. Vyberte si tovar
Nájdite a vyberte si požadovaný tovar. Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka ikonou "Vložiť do košíka"

* V detaile tovaru nájdete logo Quatro. Po kliknutí na tento link sa zobrazí splátková kalkulačka, na ktorej si môžete vybrať požadovaný úver a vypočítať výšku splátok pre vytvorením objednávky.
* Splátky Quatro je možné použiť len pre nákupy v celkovej hodnote nad 100 €.


2. Košík

Skontrolujte si tovar vložený do košíka a pokračujte kliknutím na tlačidlo 
"Objednaj produkty".

3. Objednanie tovaru
Vyplňte všetky povinné údaje zvýraznené červenou, kliknite na tlačidlo pokračovať a ako spôsob platby zvoľte "Nákup na splátky - QUATRO" a pokračujte kliknutím na tlačidlo "Pokračovať", ktorým prejdete na sumarizáciu objednávky, kde si naposledy skontrolujte zadané údáje a následne kliknete na tlačidlo "Objednať". Po odoslaní objednávky kliknite na logo QUATRO pre načítanie online zmluvníka.

4. Výber úveru a odolsanie žiadosti
Po klinutí na logo QUATRO budete presmerovaný na stránku splátkovej spoločnosti Quatro, kde si vyberiete požadovaný úver a následne vyplníte žiadosť o vami vybraný typ úveru.

5. Schválenie/neschválenie úveru a úhrada akontácie

Výsledok rozhodnutia bude doručený na Vami zadanú emailovú adresu alebo formou SMS správy podľa toho, ktoré kontakty ste uviedli v žiadosti.

Po potvrdení splátkovej zmluvy je potrebné riadiť sa pokynmi uvedenými v e-maily, zmluvu po jej kontrole 2x vytlačíte spolu so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Obidve zmluvy podpíšte, priložte potrebné doklady a zašlite na adresu: Všeobecná úverová banka, a.s., 29.augusta 3, P.O.BOX 87, 058 01 Poprad.


Následne Vám bude vystavená faktúra a je možné uhradiť akontáciu, ktorú ste si zvolili na náš učet "2629841156/1100" pod variabilným symbolom Vašej objednávky (číslo objednávky).


Doklady potrebné k vybaveniu úveru

A. Som držiteľom Quatro karty
Nákup na splátky, ak ste držiteľom striebornej Quatro karty, je veľmi jednoduchý a rýchly. Môžete nakupovať až do
výšky 3 400 €, a to len s OP a kartou. Máte možnosť využiť aj 0% akontáciu a samozrejmosťou je, že nakupujete jednoducho bez ručiteľa. Ak predložíte potvrdenie o príjme manžela, resp. manželky môžete nakupovať až do výšky 5 000 €. Karta Triangel klub Vám prináša rovnaké výhody ako strieborná Quatro karta.

B. Nie Som držiteľom Quatro karty
Ak ste ešte nenakupovali cez Quatro alebo ešte nie ste držiteľom Quatro karty, potom k nákupu na splátky potrebujete nasledovné doklady.

Zamestnaný občan:
Občiansky preukaz a iný doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list + kópiu alebo sobášny list + kópiu). Jeden z dokladov potvrdzujúcich Vaše meno a adresu (faktúra za plyn, elektrinu, vodu, telefón, mobilný telefón alebo výpis z bankového účtu + kópia), nie staršie ako 1 mesiac. Tento doklad môže byť vystavený aj na meno iného rodinného príslušníka tak, aby sa zhodovalo priezvisko a adresa. Potvrdenie zamestnávateľa o príjme, nie staršie ako 1 mesiac.

V prípade nákupu na splátky do 1 000 € (s DPH) stačí, ak predložíte iba občiansky preukaz a iný doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list + kópiu alebo sobášny list + kópiu).

Živnostník:
Rovnaké doklady ako zamestnaný občan, ale namiesto potvrdenia zamestnávateľa o príjme, výpis kladného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, resp. potvrdenie o podaní kladného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a živnostenský list, resp. výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac (stačia kópie, ktoré podľa originálu overí predajca).

Dôchodca:
Rovnaké doklady ako zamestnaný občan, ale namiesto potvrdenia zamestnávateľa o príjme, potvrdenie o výške poberaného starobného alebo vysluhového dôchodku.

V prípade individuálneho posúdenia klienta má spoločnosť právo vyžiadať si ďalšie doklady.


Dokumenty na stiahnutie nájdete na stránke: http://www.quatro.sk/dokumenty-na-stiahnutie-klient


KONTAKTY
Infolinka: 0850 123 440
Infolinka zo zahraničia: +421 248 555 218
Email: quatro@quatro.sk
www.quatro.sk

Fakturačná adresa:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
IČO: 31 320 155
Zapísaná v OR OS Bratislava Iodd: Sa, vl. 341/B


Korešpondenčná adresa:
Všeobecná úverová banka, a.s.
29. augusta 3
P.O.BOX 87
058 01 Poprad

 

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný formulár na stiahnutie

 

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

Kontaktné informácie
email: reklamacie@smartshop.sk

 

1. Odovzdanie tovaru na reklamáciu v predajni:

 • Tovar je možné na reklamáciu odovzdať aj v ktorejkoľvek našej predajni Smartshop.
 • Pri reklamácii sa požaduje priniesť so zariadením aj doklad o kúpe (pokladničný blok alebo faktúru) - buď originál vystavený našou spoločnosťou alebo dobre čitateľnú kópiu.
  !Pri nepredložení dokladu o kúpe nebude reklamácia prijatá!
 • Po ukončení reklamácie Vás bude telefonicky alebo formou SMS informovať predajňa, v ktorej ste zariadenie odovzdávali.
 • Pri prevzatí je potrebné predložiť protokol, ktorý Vám bol odovzdaný pri úvodnom spísaní reklamácie.

 

Naše predajne

 


2. Zaslanie tovaru na adresu reklamácií:

 • Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný formulár s popisom závady.
 • Spoločne s formulárom sa požaduje priloženie dokladu o kúpe (pokladničný blok alebo faktúra) - buď originál vystavený našou spoločnosťou alebo dobre čitateľnú kópia. 
  !Pri nedodaní hore uvedenej dokumentácie bude reklamácia zamietnutá!
 • Balíky posielajte VÝLUČNE na vlastné náklady, ako poistený balík 1. triedou. Všetky zásielky posielané kuriérom typu: "hradí prijímateľ" budeme odmietať a posielať naspäť. V prípade oprávnenej reklamácie nám zašlite poštou v obálke originál doklad z pošty, a poštovné Vám preplatíme úhradou na účet.
 • Zariadenie posielajte spoločne s dokladom o kúpe a vypísaným formulárom na adresu:

Reklamačné oddelenie Smartshop – J&M - Group, s.r.o.,
Sídlisko MIER Krčméryho 1
052 05 Spišská Nová Ves

 • O prijatí a riešení reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo emailom, uvedených vo formulári. (neručíme za zle uvedené kontaktné údaje). Pre niektoré zariadenia sú určené autorizované servisy po území celej SR. Pokiaľ sa obrátite na jeden z nich, urýchlite tým vybavenie Vašej reklamácie.

 

Zodpovednosť za vady a záruka

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nieje možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nieje stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je

určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČ).

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nieje v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy

Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohot rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Zavoláme ti naspäť

Zanechaj nám tvoje tel. číslo,
zavoláme ti späť.

0901 90 10 10

Po-Pia: 8:00 - 16:00,
pre volanie kliknite na ikonu.